Marita; meer dan 12 jaar werken met en voor hoogbegaafden.

Marita werkt vooral met zeer begaafden en creatief begaafden, oftewel de anders denkende en anders lerende hoogbegaafden.

Vaak krijgen we te horen, deze leerling is slim, maar het komt er niet uit. Meestal gaat het hier om een hoogbegaafde leerling wiens begaafdheid vooral op het visueel ruimtelijke denken en/of mentaal roteren ligt. Dit zijn vaak introverte kunstzinnige leerlingen. Deze leerlingen zijn hoogbegaafd, maar excelleren niet op talige schoolse onderdelen. Hun talige schoolse denken is voldoende tot goed ontwikkeld, maar ze laten geen excellentie zien op deze vlakken. Niet excelleren op schoolse vakken, wil niet zeggen dat deze leerling geen aanpassingen nodig heeft. Ook deze leerling is hoogbegaafd en leert niet op herhaling. Dus ook deze leerling compacten en verrijken. Echter niet verrijken met schoolse vakken, maar met visueel ruimtelijke, technische uitdagingen aan de gang laten gaan. Sommige hoogbegaafden excelleren enorm in het mentaal roteren en laten zwaktes zien in het talige lineaire denken. Zij kunnen niet of met moeite de dingen lineair stap voor stap verwerken. Het helpt hen niet om ze af te laten zakken naar lagere schoolvormen, maar begeleiden en compenseren in hun zwakte en uitdagen in hun talent. Vaak komt het erop neer dat deze leerling dezelfde problemen laat zien als een dyslectische leerling, maar net onder de radar blijft.